51 Welsh Airs
51 Welsh Airs  Ref: adlais008
1. Gorhoffedd Gwyr Harlech The March of the Men of Harlech
2. Gogerddan The End of the Glade
3. Plygiad y Bedol Fach The Bend of the little Horseshoe
4. Glan Medd'dod Mwyn Good Humoured and Fairly Tipsy
5. Y Galon Drom The Heavy Hear
6. Ffarwel Ffranses Farewell Frances
7. Diddanwch Gruffydd ap Cynan The Delight of Gruffydd ap Cynan
8. Mantell Siani Jenny's Mantle
9. Megan a gollodd ei gardas Megan that lost her garter
10. Dewis Meinwen The Fair One's Choice
11. Diferiad y Gerwyn The Droppings of the Mash-tub
12. Hud y Bibell The Allurement of the Pipe
13. Mwynen Môn The Melody of Mona
14. Castell Tywyn Towyn Castle
15. Morfa Rhuddlan The Marsh of Rhuddlan
16. Codiad yr Ehedydd The Rising of the Lark
17. Malltraeth Malltraeth
18. Cil y Fwyalch The Blackbird's Retreat
19. Rhyfelgyrch Cadben Morgan Captain Morgan's March
20. Toriad y Dydd The Dawn of Day
21. Hob y Deri Danno Away to the Golden Grove
22. Ar Hyd y Nos The Live-long Night
23. Maldod Arglwyddes Owen Lady Owen's Favourite
24. Cwynfan Prydain The Lamentation of Britain
25. Hela'r Ysgyfarnog Hunting the Hare
26. Ffarwel drwy'r Pwll Farewell through the Puddle
27. Pen Rhaw The Spade's Head
28. Triban Gwyr Morgannwg The War Song of the Men of Glamorgan
29. Croesaw Gwraig y Ty The Welcome of the Hostess
30. Creigiau'r Eryri The Eagle Rocks, or The Rocks of Snowdon
31. Erddigan Caer Waen The Minstrelsy of Chirk Castle
32. Dowch i'r Frwydr Come to the Battle
33. Hob y Dylif The Porpoise
34. Blodau'r Dyffryn The Flowers of the Vale
35. Croeso'r Wenynen Welcome to the Bee
36. Difyrrwch Gwyr Dyfi The Delight of the Men of Dyfi
37. Serch Hudol The Allurement of Love
38. Mwynwen Cynwyd The Melody of Cynwyd
39. Y Gadlys The Camp, or Of noble race was Shenkin
40. Blodau'r Gwinwydd The Blossom of the Honeysuckle
41. Twll yn ei Boch The Dimpled Cheek
42. Rhuban Morfydd Morfydd's Ribband
43. Codiad yr Haul The Rising of the Sun
44. Ffarwel Ednyfed Fychan Ednyfed Fychan's Farewell
45. Ysgin Aur The Golden Robe
46. Merch Megen Margaret's Daughter
47. Ffidl-Ffadl Fiddle-Faddle
48. Dafydd y Garreg Wen David of the White Rock
49. Plygiad y Bedol The Bend of the Horseshoe
50. Nos Galan New Year's Eve
51. Blodau'r Grug The Heather-Bell