Telyn Llanofer  Ref: adlais040
1. Gwenynen Gwent - John Parry (Bard Alaw)
2. Llanover - John Parry (Bard Alaw)
3. Rhif Wyth - SB Gruffydd Richards
4. Ril Llanofer - Trad.