Heartstrings
Heartstrings  Ref: A0208
Tracks

01. Pibddawns y mwnci/Y dyrnwr - Crasdant
02. Myfanwy - Dylan Cernyw
03. Polcas Llewelyn Alaw - Gwenan Gibbard
04. Cadwyn o alawon gwerin - Dafydd Huw
05. Cogau Meirion - Robin Huw Bowen
06. Y Maerdy/Pibddawns Merthyr - Delyth Jenkins
07. Ar lan y Mor - Meinir Heulyn
08. Syr Harri Ddu - Elinor Bennett
09. Merch Megan - Rhes Ganol
10. Ar hyd y nos - Nia JenKins
11. Helfa'r draenog - Robin Huw Bowen
12. Nant y mynydd/ Bwlch Llanberis - Gwenan Gibbard
13. Llydaw - Ar Log
14. Cader Ldris - Elinor Bennett&Meinir Heulyn
15. Bugeilio'r gwenith gwyn - Catrin Finch
16. Llongau Caernarfon - Meinir Heulyn
17. Conset Dafydd ap Gwilym/Symlen ben bys/Erddigan tro'r tant - Telynau Bro Ystwyth