Ar Lan y Mor
Ar Lan y Mor  Ref: A0129
01 - Pedair Waltz o Gymru - Llwyn Onn, Cadair Idris, Merch Megan, Wyres Megan
02 - Ar Lan y Môr
03 - Ar Ben Waun Tredegar
04 - Lisa Lân
05 - Y Ferch o Blwy Penderyn
06 - Ar Hyd y Nos
07 - Cysga Di Fy Mhlentyn Tlws
08 - Cân y Ddau Aderyn - Y Deryn Pur, Y Deryn Du Sy’n Rhodio’r Gwledydd
09 - Llongau Caernarfon
10 - Bugeilio’r Gwenith Gwyn
11 - Y Gôg Lwydlas
12 - Huna Blentyn
13 - Si Hei Lwli Mabi
14 - Dwy Gân Rwyfo - Morio, Dros y Dwr i Draeth Llansteffan
15 - Hiraeth
16 - Tair Jig o Gymru - Robin Ddiog, Cân y Melinydd, Bonheddwr Mawr o’r Bala