Hen Aelwyd ~ Old Hearth
Hen Aelwyd ~ Old Hearth  Ref: A0125
1. Old Hearth / Ystwyth's Flow - Hen Aelwyd / Llif Ystwyth - 4.29
2. The Queen's Marsh - Morfa'r Frenhines - 4.34
3. The Gentleness of Montgomeryshire - Mwynder Maldwyn - 6.52
4. The Day - Y Dydd - 7.46
5. David of the White Rock / The Baron's Barn - Dafydd y Garreg Wen / Ysgubor y Barwn - 5.03
6. Hiraeth / The Grey Window-Pane - Hiraeth / Y Gwydr Glas - 5.51
7. The Thread of Life - Y Llinyn Arian - 5.39
8. Sailing Home - Hwylio Adref - 4.31
9. The Bells of the Old Country - Clychau'r Hen Wlad - 6.08
10. Farewell to the Days of my Youth - Ffarwèl fy Ieuenctid - 8.09