Cofia Dy Werin
Cofia Dy Werin  Ref: A0087
Hoffedd y Ddraenen Ddu Sych / Diferyn o Gysur y De
Llancesau Trefaldwyn / Llanciau Llyn
Cofia dy Werin
Ffair Fach / Aden y Fan Ddu
Ty Coch Daerdydd / Drws Nesa
Yn Nyffryn Llangollen / Yn lach i ti Gymru / Tros y Garreg
Sawdl y Fuwch (Clawdd Offa) / Rhosgadlas
Abaty Llantoni / Daw Dydd
Ar Ben Waun Tredegar
Morfa Mawddach
Ymadawiad y Brenin / Rhyfelgytch Capten Morgan / Gwyr Harlech
Slawer Dydd / Mathrafal / Abercuawg
Suo Gân/ Glân Medd / dod Mwyn