Melangell
Melangell  Ref: A0066
melangell
tri croen
castell rhos y llan
blodau'r grug
alawon môn
y bardd yn ei awen
alaw i nansi (teyrnged disgybl)
dafydd y garreg wen
Cwaltz trefforest
farwel i f'engctid
gorweddwch eich hun
difyrrwch y brenin
ar lan y môr
breuddwyd y frenhines
ffarwell i gymru