Telyn
Telyn  Ref: A0065
Consêt y Siri
Consêt Ifan Glan Teifi. Lliw ymysg Drain. Consêt Gruffudd Rowlant y Crythor
Difyrrwch Gwyr y Gogledd. Consêt Arglwyddes Treffael
Mi fendi di pan ddaw yr haf
Eyri Wen
Syr Harri Ddu
Y Wenynen
Concerto'r Telynwyr
Caru Doli. Barwn Merthyr. Miniwét Nannau
Cnocell y Coed. Consêt Gwyr Pen Morfa. Malltraeth.
Hoffedd Tomos Dafis. Pibddawns Prydderch. The Coster's Wedding
Biwmares March
O Langefni. Began gollodd ei gardas
Mwynen Machno
Y Pural Fesur