Carillon for triple harp
Carillon for triple harp  Ref: A0058
1 Carillon for Joanna (Variants on 'Immortal, Invisible')
Sain Clychau Joanna
2 All through the Night 
Ar hyd y Nos
3 The Bee of Gwent
Gwenynen Gwent
4 Llanover
Llanofer
5 The Maid of Sker
Y Ferch o’r Scêr
6 The Welsh Ground
Cynghansail y Cymry
7 The Marsh at Rhuddlan
Morfa Rhuddlan
8 King David’s Melody
Cainc Dafydd Broffwyd
9 On the seashore
Ar Lan y Môr
10 March of Meirioneth
Ymdaith Meirionydd
11 Three Polkas
Tri Pholca