Trevithick's Train  Ref: A0045
Songs in English
1 Children of Cyfarthfa
2 Celebration
3-7 Musical in English
Instrumental Pieces
8 The Call / Daw dydd
9 March of the Children / Ymdaith y Plant
10 The Train / Y Trên
11 Going Home / Tuag adre
Caneuon yn y Gymraeg (Songs in Welsh)
12 Plant Cyfarthfa
13 Hwyl Gwyl
14-18 Dioe gerdd yn y Gymraeg
Bonus Track / Bonws
19 Bonding / Undeb