Folio 08
Folio 08  Ref: SM0620
More Solos for the Celtic Harp
Intermediate to Advanced Level

Tunes in the Book:
Princess Augusta
Failte Loch Iall
Port Lennox
Ancient Lochaber Crònan
Adeu, O Desie of Delyt
Joy to the Person of My Love
Baile nan Granndach
An Oidhche a Bha a’ Bhanais Ann
Country Tune
What The Fairy Harper Told Me
A Duan of Barra
Eilean a’ Cheò
A Gaelic Air