Telynor Llys a Chastell  Ref: adlais007
1. Rhyfelgyrch Capten Morgan
2. Dafydd y Garreg Wen
3. Y Fwyalchen
4. Rhyfelgyrch Gwyr Harlech
5. Tros y Garreg
6. Ymadawiad y Brenin
7. Y Ferch o Blwy' Penderyn
8. Ar Hyd y Nos
9. Y Deryn Pur
10. Y Gog Lwydlas