Pencerdd Gwalia
Pencerdd Gwalia  Ref: A0124
CD 1
1 RHYFELGYRCH GWYR HARLECH The March of the Men of Harlech
2 Y GADLYS The Camp - Of noble race was Shenkin
3 MORFA RHUDDLAN The Plain of Rhuddlan
4 BUGElllO'R GWENITH GWYN Watching the Wheat
5 Y FWYALCHEN The Blackbird
6 CODIAD YR EHEDYDD The rising of the Lark
7 DAFYDD Y GARREG WEN David of the White Rock or The Dying Bard to his Harp
8 CLYCHAU ABERDYFl The Bells of Aberdyfy
9 FFARWEL Y TELYNOR The Minstrel's Adieu to his Native Land
10 AR HYD Y NOS All through the Night
11 PERALAW Sweet melody - Sweet Richard
12 TROS Y GARREG Over the Stone
CD2
1 MERCH MEGAN Megan's Daughter
2 LLWYN ONN The Ash Grove
3 CODIAD YR HAUL The Rising of the Sun
4 NOS GALAN New Year's Eve
5 TORIAD Y DYDD The Dawn of Day
6 SERCH HUDOL Love's fascination
7 SYR HARRI DDU Black Sir Harry
8 CWYNFAN PRYDAIN Britain's Lament
9 MERCH Y MELINYDD The Miller's Daughter
10 DEWCH PR FRWYDR Come to Battle
11 RIDING OVER THE MOUNTAIN
12 YMADAWIAD Y BRENIN The Departure of the King