Gwledd Geltaidd / A Celtic Feast
Gwledd Geltaidd / A Celtic Feast  Ref: Alaw028
CONTENTS
1. * Pedair 'Waltz' o Gymru (Four Welsh Waltzes)
2. Huna Blentyn (Sleep, My Baby)
3. Hiraeth (Yearning)
4. Y Deryn Du Sy'n Rhodio'r Gwledydd
(The Blackbird that Roams the Countries)
5. Lisa Lan (Fair Lisa)
6. Ar Lan y Mor (By the Sea)
7. Cysga Di, Fy Mhlentyn Tlws (Sleep, My Pretty Child)
8. **Tair Jig o Gymru (Three Welsh Jigs)

* Llwyn Onn, Cader Idris, Merch Megan, Wyres Megan
** Robin Ddiog, Can y Melinydd, Boneddwr Mawr o'r Bala